Tài liệu Abaqus

Showing posts with label Tài liệu Abaqus. Show all posts
Showing posts with label Tài liệu Abaqus. Show all posts

Đơn vị đo trong phần mềm Abaqus

Đơn vị đo trong phần mềm Abaqus Chắc một số bạn khi mới làm quen với phần mềm Abaqus sẽ rất bỡ ngỡ khi không biết chuyển đổi đơn vị đo ở đâu. Mình xin bật mí với các bạ...

[Abaqus Tiếng Việt] Phân tích truyền dẫn nhiệt và ứng suất nhiệt

[Abaqus Tiếng Việt] Phân tích truyền dẫn nhiệt và ứng suất nhiệt Chuyên đề của tác giả hung-kcct giới thiệu về cách tạo model và phân tích truyền dẫn nhiệt và ứng suất nhiệt trong Abaqus/Standard.

[Abaqus Tiếng Việt] Giới thiệu phần mềm Abaqus

[Abaqus Tiếng Việt] Giới thiệu phần mềm Abaqus Tài liệu hướng dẫn cách cài đặt và hướng dẫn sử dụng phần mềm Abaqus dành cho người mới của tác giả hung-kcct.

[Abaqus Tiếng Việt] Phân tích ứng suất dầm thép hình

[Abaqus Tiếng Việt] Phân tích ứng suất dầm thép hình Tài liệu PDF hướng dẫn về giao diện cơ bản phần mềm Abaqus và hướng dẫn tỉ mỉ  step-by-step cách mô phỏng để tính toán ứng suất của dầm t...

[Abaqus Tiếng Việt] Tổng quan về Abaqus

[Abaqus Tiếng Việt] Tổng quan về Abaqus Cuốn tài liệu PDF (không đầy đủ) giới thiệu tổng quan về cơ sở lý thuyết và giao diện, cách sử dụng phần mềm Abaqus.

[Abaqus Tiếng Việt] Phân tích tấm có nhiều lỗ chịu tải

[Abaqus Tiếng Việt] Phân tích tấm có nhiều lỗ chịu tải Hướng dẫn này được trích từ cuốn sách hướng dẫn sử dụng Abaqus của tác giả Đinh Văn Đức.

[Abaqus nâng cao] Abaqus/Explicit/App - Writing a VUMAT

[Abaqus nâng cao] Abaqus/Explicit/App - Writing a VUMAT Đây là các bài giảng về Abaqus/Explicit của chính công ty SIMULIA biên soạn vào năm 2005. Modul Explicit thường được dùng rộng rãi tr...

[Abaqus nâng cao] Abaqus/Explicit/App - Shell Elements in ABAQUS/Explicit

[Abaqus nâng cao] Abaqus/Explicit/App - Shell Elements in ABAQUS/Explicit Đây là các bài giảng về Abaqus/Explicit của chính công ty SIMULIA biên soạn vào năm 2005. Modul Explicit thường được dùng rộng rãi tron...

[Abaqus nâng cao] ABAQUS/Explicit–ABAQUS/Standard interface

[Abaqus nâng cao] ABAQUS/Explicit–ABAQUS/Standard interface Đây là các bài giảng về Abaqus/Explicit của chính công ty SIMULIA biên soạn vào năm 2005. Modul Explicit thường được dùng rộng rãi tr...

[Abaqus nâng cao] Abaqus/Explicit - Material Damage and Failure

[Abaqus nâng cao] Abaqus/Explicit - Material Damage and Failure Đây là các bài giảng về Abaqus/Explicit của chính công ty SIMULIA biên soạn vào năm 2005. Modul Explicit thường được dùng rộng rãi tron...

[Abaqus nâng cao] Abaqus/Explicit - Quasi-Static Analyses

[Abaqus nâng cao] Abaqus/Explicit - Quasi-Static Analyses Đây là các bài giảng về Abaqus/Explicit của chính công ty SIMULIA biên soạn vào năm 2005. Modul Explicit thường được dùng rộng rãi t...

[Abaqus nâng cao] Abaqus/Explicit - Managing Large Models

[Abaqus nâng cao] Abaqus/Explicit - Managing Large Models Đây là các bài giảng về Abaqus/Explicit của chính công ty SIMULIA biên soạn vào năm 2005. Modul Explicit thường được dùng rộng rãi tron...

[Abaqus nâng cao] Abaqus/Explicit - Impact and Postbuckling Analyses

[Abaqus nâng cao] Abaqus/Explicit - Impact and Postbuckling Analyses Đây là các bài giảng về Abaqus/Explicit của chính công ty SIMULIA biên soạn vào năm 2005. Modul Explicit thường được dùng rộng rãi tron...

[Abaqus nâng cao] Abaqus/Explicit - Constraints and Connections

[Abaqus nâng cao] Abaqus/Explicit - Constraints and Connections Đây là các bài giảng về Abaqus/Explicit của chính công ty SIMULIA biên soạn vào năm 2005. Modul Explicit thường được dùng rộng rãi tron...

[Abaqus nâng cao] Abaqus/Explicit - Adaptive Meshing and Distortion

[Abaqus nâng cao] Abaqus/Explicit - Adaptive Meshing and Distortion Đây là các bài giảng về Abaqus/Explicit của chính công ty SIMULIA biên soạn vào năm 2005. Modul Explicit thường được dùng rộng rãi t...

[Abaqus nâng cao] Abaqus/Explicit - Contact Modeling

[Abaqus nâng cao] Abaqus/Explicit - Contact Modeling Đây là các bài giảng về Abaqus/Explicit của chính công ty SIMULIA biên soạn vào năm 2005. Modul Explicit thường được dùng rộng rãi t...

[Abaqus nâng cao] Abaqus/Explicit - Materials

[Abaqus nâng cao] Abaqus/Explicit - Materials Đây là các bài giảng về Abaqus/Explicit của chính công ty SIMULIA biên soạn vào năm 2005. Modul Explicit thường được dùng rộng rãi t...

[Abaqus nâng cao] Abaqus/Explicit - Elements

[Abaqus nâng cao] Abaqus/Explicit - Elements Đây là các bài giảng về Abaqus/Explicit của chính công ty SIMULIA biên soạn vào năm 2005. Modul Explicit thường được dùng rộng rãi tr...

[Abaqus nâng cao] Abaqus/Explicit - Overview of ABAQUS/Explicit

[Abaqus nâng cao] Abaqus/Explicit - Overview of ABAQUS/Explicit Đây là các bài giảng về Abaqus/Explicit của chính công ty SIMULIA biên soạn vào năm 2005. Modul Explicit thường được dùng rộng rãi tr...

[Abaqus courses] Introduction to Abaqus

[Abaqus courses] Introduction to Abaqus Tên ebook:   Introduction to Abaqus Tác giả:        Dassault Systems Ngôn ngữ:    Tiếng Anh Định dạng:   PDF Số trang:      ...