Đơn vị đo trong phần mềm Abaqus


Chắc một số bạn khi mới làm quen với phần mềm Abaqus sẽ rất bỡ ngỡ khi không biết chuyển đổi đơn vị đo ở đâu. Mình xin bật mí với các bạn rằng là ở phần mềm Abaqus không có phần chọn đơn vị đo, mà hoàn toàn sẽ do người dùng tự xác định.
Đúng như vậy, ở abaqus các đơn vị đo sẽ được quy định sẵn theo như bảng ở dưới, và khi người dùng chọn 1 đơn vị đo cho 1 đại lượng nào đó, thì những đại lượng còn lại cũng tự xác định theo chuẩn cụ thể như vậy.

Ví dụ chi tiết của bạn ở ngoài thực là 2m, và khi bạn vẽ trong phần mềm đo được độ dài là 2.0 thì các đơn vị đo còn lại sẽ được tính theo hệ SI (đặc biệt cần lưu ý ở density). Còn nếu trong phần mềm độ dài là 2000.0 thì lúc này sẽ theo hệ SI(mm).

Nếu bạn chưa hiểu rõ, hãy để lại thắc mắc, mình sẽ giải đáp.