• [Abaqus Tiếng Việt] Phân tích ứng suất dầm thép hình

[Abaqus Tiếng Việt] Phân tích ứng suất dầm thép hình

Tài liệu PDF hướng dẫn về giao diện cơ bản phần mềm Abaqus và hướng dẫn tỉ mỉ  step-by-step cách mô phỏng để tính toán ứng suất của dầm thép hình.

Tải về: Tại đây


Bản xem trước: