• [Abaqus Tiếng Việt] Giới thiệu phần mềm Abaqus

[Abaqus Tiếng Việt] Giới thiệu phần mềm Abaqus

Tài liệu hướng dẫn cách cài đặt và hướng dẫn sử dụng phần mềm Abaqus dành cho người mới của tác giả hung-kcct.

Đồng thời cũng giới thiệu qua một số models mô phỏng hoạt động của đập nước được xây dựng trên Abaqus.

Tải về: Tại đây


Bản xem trước: