• [Abaqus Tiếng Việt] Phân tích tấm có nhiều lỗ chịu tải

[Abaqus Tiếng Việt] Phân tích tấm có nhiều lỗ chịu tải

Hướng dẫn này được trích từ cuốn sách hướng dẫn sử dụng Abaqus của tác giả Đinh Văn Đức.

Hướng dẫn chi tiết các bước cụ thể mô phỏng tấm có nhiều lỗ chịu tải để tính toán và phân tích ứng suất và chuyển vị.

Tải về: Tại đây

Bản xem trước: