[Abaqus Tiếng Việt] Tổng quan về Abaqus

Cuốn tài liệu PDF (không đầy đủ) giới thiệu tổng quan về cơ sở lý thuyết và giao diện, cách sử dụng phần mềm Abaqus.

Cuốn tài liệu này sẽ hữu ích cho các bạn mới bước đầu làm quen với phần mềm Abaqus. Còn học kĩ hơn các bạn nên đọc thêm các tài liệu bằng tiếng Anh trong blog này.

Tải về: Tại đây

Bản xem trước: