• Full tài liệu Unigraphic NX bằng tiếng Việt

Full tài liệu Unigraphic NX bằng tiếng Việt

Hôm nay mình xin chia sẻ đến các bạn bộ Ebooks học  UNIGRAPHIC NX mà mình cho rằng khá đầy đủ vì mình đã sưu tầm từ rất nhiều nguồn.

v  Tài liệu học NX chung (Bao gồm cả CAD/CAM CAE)Link tải (Google Drive): Tại đây

v  Tài liệu học NX CADLink tải (Google Drive): Tại đây

v  Tài liệu học NX CAMLink tải (Google Drive): Tại đây

v  Tài liệu học NX CAELink tải (Google Drive): Tại đây