• [Abaqus nâng cao] Abaqus/Explicit - Managing Large Models

[Abaqus nâng cao] Abaqus/Explicit - Managing Large Models

Đây là các bài giảng về Abaqus/Explicit của chính công ty SIMULIA biên soạn vào năm 2005. Modul Explicit thường được dùng rộng rãi trong các bài toán phần tích phần tử hữu hạn.


Tất cả có 11 bài giảng và 2 phụ lục, các bạn có thể truy cập từng bài bằng cách ấn vào tên từng bài giảng.

Tải về bài 10: Tại đây


Bản xem trước: