[Abaqus courses] Introduction to Abaqus
Tên ebook:  Introduction to Abaqus
Tác giả:       Dassault Systems
Ngôn ngữ:   Tiếng Anh
Định dạng:  PDF
Số trang:     750 trang

Tải về (Google Drive): Tại đây


Bản xem trước: