Chia sẻ kho ebooks khổng lồ 87000 cuốn


 Xin chia sẻ đến các bạn kho ebooks khổng lồ link google drive do mình sưu tầm được từ hàng trăm nguồn khác nhau. Bao gồm các ebooks tất cả các lĩnh vực trong cuộc sống, phổ biến nhất là sách công nghệ thông tin, học tiếng Anh, Nhật, Hàn, Trung,...sách kỹ năng mềm, truyện, ôn thi đại học,...v...v...


XEM VÀ TẢI VỀ:

Các bạn bấm XEM sau đó bấm Reload để xem danh sách ebooks.
[linkxem]https://docs.google.com/spreadsheets/d/1K3YJkac8SUKl-0TU8zuoa_cC0KCTsJblT6CGdQ3N3Ig[/linkxem][linktai]https://docs.google.com/spreadsheets/d/1K3YJkac8SUKl-0TU8zuoa_cC0KCTsJblT6CGdQ3N3Ig[/linktai]