• Tổng hợp 16 tài liệu SolidWork tiếng Việt

Tổng hợp 16 tài liệu SolidWork tiếng Việt


Xin chia sẻ đến các bạn bộ Ebooks và một số bài tập học phần mềm SOLIDWORK mà mình đã sưu tầm từ rất nhiều nguồn.

Mời các bạn tải về:             >>LINK TẢI<<

Danh sách tài liệu:

TT
Tên giáo trình
Tác giả
1
Tutorial SolidWork 2006
Đào Chi Lăng
2
Tổng hợp 10 Ví dụ BT SolidWork
Nhiều tác giả
3
Tài liệu và bài tập SolidWork - 9 Chương
Nhiều tác giả
4
Tài liệu tự học Solidwork (thiết kế, lắp ráp, tạo bản vẽ kỹ thuật)
Nhiều tác giả
5
Hướng dẫn sử dụng SolidWork 2006 - User Guide
Đào Chi Lăng
6
Hướng dẫn sử dụng SolidWork 2001
Nhiều tác giả
7
Giáo trình và bài tập SolidCAM
AdvanceCAD
8
Giáo trình SolidWork 99
Nhiều tác giả
9
Giáo trình SolidWork 2005 - 9 Chương
Nhiều tác giả
10
Giáo trình SolidWork
AdvancedCAD
11
Files ví dụ bài tập vẽ 3D trên SolidWork
Nhiều tác giả
12
COSMOSWORK
Đào Chi Lăng
13
Bài giảng SolidWork 2008 - 3 Phần
Nhiều tác giả
14
Bài giảng SolidWork - 10 Phần
Phạm Hồng Thái
15
Bài giảng SolidWork 2007
Trung tâm AIC
16
Bài giảng SolidWork - 10 Chương
Nhiều tác giả

Cảm ơn các bạn đã theo dõi!