Tài liệu vẽ kỹ thuật

Showing posts with label Tài liệu vẽ kỹ thuật. Show all posts
Showing posts with label Tài liệu vẽ kỹ thuật. Show all posts

Tổng hợp 15 tài liệu học vẽ kỹ thuật và hình học họa hình bằng tiếng Việt

Tổng hợp 15 tài liệu học vẽ kỹ thuật và hình học họa hình bằng tiếng Việt Trong bài viết này mình xin chia sẻ đến các bạn một số cuốn sách giáo trình hay bao gồm cả lý thuyết và thực hành của môn  Vẽ kỹ thuật...

Tài liệu vẽ kỹ thuật cơ khí của Honda

no image Bản vẽ kỹ thuật là một phương tiện thông tin kỹ thuật nó là công cụ chủ yếu để diễn tả ý đồ của người vẽ. Ngày nay bản vẽ kỹ thuật được dù...