News

Showing posts with label News. Show all posts
Showing posts with label News. Show all posts

'Bắt bệnh', 'kê đơn' nâng cao 'sức khỏe' ngành cơ khí chế tạo Việt Nam

no image Điểm yếu của ngành cơ khí chế tạo nước ta hiện nay là số lượng doanh nghiệp (DN) tham gia quá ít. Nếu chỉ có vài trăm DN thì ngành cơ khí c...

Thiếu hụt nguồn nhân lực chất lượng cao ngành cơ khí khuôn mẫu

no image Hạn chế về năng lực công nghệ, thiếu hụt nguồn nhân lực chất lượng cao là một trong những khó khăn mà các doanh nghiệp ngành cơ khí khuô...

Bảy lời khuyên cho các kỹ sư trẻ

Bảy lời khuyên cho các kỹ sư trẻ Tôi (tác giả) đã dành gần như toàn bộ tuần qua tại Peterhof nhân dịp Diễn đàn đêm trắng CAD/CAM/CAE/CNC, nơi tôi đã viết các báo cáo (li...

Mô phỏng trạng thái rắn 5 trục trong CIMCO Edit

Mô phỏng trạng thái rắn 5 trục trong CIMCO Edit CIMCO thông báo rằng gói phần mềm CIMCO Edit hiện hỗ trợ mô phỏng trạng thái rắn 5 trục. Mô phỏng rắn đã được sử dụng trong CIMCO Edit tron...

CIMCO DNC-Max bắt đầu hỗ trợ giao thức truyền thông mạng Modbus TCP

CIMCO DNC-Max bắt đầu hỗ trợ giao thức truyền thông mạng Modbus TCP Giao thức truyền thông mạng Modbus TCP hiện có sẵn trong CIMCO DNC-Max dưới dạng giao thức nhắn tin tích hợp có thể được cấu hình như ...