• TOPSOLID giới thiệu hai sản phẩm mới: TopSolid'CamSimul và TopSolid'CamOptizing

TOPSOLID giới thiệu hai sản phẩm mới: TopSolid'CamSimul và TopSolid'CamOptizing

Thông qua quan hệ đối tác với Roboris, TOPSOLID mở rộng dòng sản phẩm của mình và giới thiệu hai giải pháp mới: TopSolid'CamSimul và TopSolid'CamOptizing. Sản phẩm thứ nhất sử dụng để kiểm tra các chương trình ISO và sản phẩm thứ thứ hai là để tối ưu hóa mã ISO.

Công ty Roboris của Ý là nhà phát triển phần mềm Eureka để mô phỏng trên các máy CNC. Bằng cách tích hợp Eureka vào môi trường TopSolid, TopSolid'CamSimul cho phép xác minh độc lập và khách quan về mã ISO được tạo.

Roboris cũng cung cấp một mô-đun tối ưu hóa giúp giảm thời gian xử lý chương trình ISO. Phần mềm liên tục điều chỉnh tốc độ truyền tải cả bên trong và bên ngoài vật liệu. TopSolid'CamOptizes là sự tích hợp của mô-đun này với TopSolid'Cam. Người dùng hiện có thể trực tiếp tạo mã ISO với tốc độ xử lý được tối ưu hóa.
Cả hai sản phẩm mới sẽ sớm được giới thiệu tại triển lãm quốc tế về máy cắt kim loại Simodec 2020 tại Paris.