• Lõi hình học C3D hiện hoạt động như một phần của hệ thống phần mềm CAE APM

Lõi hình học C3D hiện hoạt động như một phần của hệ thống phần mềm CAE APM

Vào cuối năm 2019, STC APM đã phát hành phiên bản thứ 17 của hệ thống phân tích của dòng APM với lõi hình học C3D.
Các thành phần phần mềm của lõi C3D Modeler và C3D Converter  được sử dụng trong APM Studio trước và sau bộ xử lý, chịu trách nhiệm tạo các mô hình vỏ và vật rắn. Lõi này thực hiện chuyển đổi các mô hình và sàng lọc chúng trước khi thực hiện tính toán.

Chất lượng của các lưới phần tử hữu hạn được tạo ra nhằm thực hiện phân tích cường độ cấu trúc trong các sản phẩm của dòng APM, phụ thuộc rất nhiều vào độ chính xác của các mô hình 3D đã được xây dựng trước đó.


Công việc nhúng và gỡ lỗi mất khoảng một năm. Về những gì thay đổi trong kết quả nhận được tại APM Studio, theo ôngimim Shelofast, giám đốc kỹ thuật của SEC đã nói:
Sau khi chuyển sang lõi mới, độ chính xác và tốc độ thực hiện các thao tác Boolean đã tăng lên. Chức năng của các hoạt động mô hình hóa đã mở rộng và hỗ trợ nhập/xuất các mô hình. Ngoài ra, có thể đồng nhất một phần việc phát triển dòng sản phẩm APM và ứng dụng tính toán nhanh APM FEM cho KOMPAS-3D.