SolidCAM giới thiệu Turbo HSR

Turbo-1.jpg

SolidCAM 2020 cung cấp nhiều tính năng và hoạt động mới, bao gồm cả hoạt động Turbo HSR mới cho mô-đun SolidCAM HSM / HSR. Turbo HSR cung cấp một công cụ mới để tính toán quỹ đạo thô với sự hỗ trợ 64 bit và nhiều cải tiến khác, bao gồm:
  • Hỗ trợ đa lõi để tăng tốc độ tính toán
  • Độ ăn dao đa bề mặt - bạn có thể tạo vô số nhóm với các độ lệch bề mặt khác nhau
  • Các chiến lược mới trong hoạt động Turbo HSR: Vạch, Đường viền và Phay thô
  • Phay thô trong Turbo 3D HSR dựa trên đọ ăn dao được cập nhật hoặc công cụ trước đó
  • Xác định lượng ăn dao cục bộ
  • Tăng cường bảo vệ va chạm
  • Điểm khoan trước có thể được xác định để tiến dao vào vật liệu
  • Tốc độ tiến dao phù hợp
  • Kiểm tra mâm cặp động đảm bảo đường chạy dao không có công cụ khi sử dụng các công cụ ngắn
  • Độ dốc tự động trong quỹ đạo