• CIMCO DNC-Max bắt đầu hỗ trợ giao thức truyền thông mạng Modbus TCP

CIMCO DNC-Max bắt đầu hỗ trợ giao thức truyền thông mạng Modbus TCP


Giao thức truyền thông mạng Modbus TCP hiện có sẵn trong CIMCO DNC-Max dưới dạng giao thức nhắn tin tích hợp có thể được cấu hình như bất kỳ cổng nào khác. Giao thức cung cấp liên lạc trực tiếp giữa DNC-Max và PLC hỗ trợ Modbus, giúp loại bỏ sự cần thiết của các thiết bị mạng trung gian để chuyển đổi tín hiệu PLC thành tin nhắn.
Giao thức cung cấp truyền dữ liệu đến/từ bất kỳ PLC hoặc thiết bị mạng nào hoạt động với giao thức Modbus TCP, chẳng hạn như dòng Moxa ioLogic 1200. Giao thức Modbus TCP chứa tất cả các tham số cấu hình cần thiết, bao gồm hỗ trợ cho tất cả các loại dữ liệu, chẳng hạn như Chuỗi, Double, Float, loại số nguyên 16/32 / 64-bit và Boolean.
Giao thức nhắn tin Modbus TCP hiện là một phần của phiên bản phần mềm CIMCO 8.06.03.

Nguồn: https://www.cimco.com/2019/news/dncmax-modbus-support/