• CGTech giới thiệu giao diện 3DLive ™ GDML cho phần mềm VERICUT®

CGTech giới thiệu giao diện 3DLive ™ GDML cho phần mềm VERICUT®

CGTech thông báo rằng phần mềm VERICUT của họ hiện có thể đọc các tệp Ngôn ngữ đánh dấu mô tả hình học (GDML) với giao diện 3DLive mới. GDML là một định dạng mô tả hình học dựa trên XML độc lập với ứng dụng.


3DLive có sẵn trên MachiningCloud cho các sản phẩm yêu cầu chuyển động học như máy công cụ và đồ đạc. MachiningCloud nổi tiếng về mặt truyền thống với khả năng cung cấp các mô hình công cụ cắt 3D để sử dụng trong VERICUT và các phần mềm mô phỏng và CAD / CAM liên quan khác. DMG MORI, HAAS Automation, Mazak, Kennametal và KURT Workholding là một trong những công ty đầu tiên hỗ trợ máy công cụ, tháp điều khiển và mô hình đính kèm trong GDML cho MachiningCloud.

VERICUT là phần mềm đầu tiên thuộc loại này hỗ trợ nhập các tệp 3DLive để sử dụng trong xác minh, mô phỏng và tối ưu hóa NC. Tính năng mới cung cấp cho người dùng VERICUT khả năng đọc dữ liệu của máy CNC, đồ gá và bộ dao thành 3DLive để sử dụng trong mô phỏng. Điều này giúp loại bỏ nhu cầu đo lường và lập mô hình các thành phần bằng các công cụ truyền thống hoặc yêu cầu mô hình 3D từ trình tạo công cụ máy.

Gene Granata, Giám đốc Sản phẩm VERICUT cho biết: “Những gì trước đây là một thủ tục phức tạp và tốn thời gian để thu thập thông tin máy và tạo ra các đối tác máy kỹ thuật số theo cách thủ công, giờ đây có thể được thực hiện nhanh chóng và dễ dàng trong VERICUT bằng giao diện 3DLive mới”, Gene Granata, Giám đốc Sản phẩm VERICUT cho biết.

Danh mục 3DLive của MachiningCloud hiện chứa hơn 8700 sản phẩm. Tệp 3DLive chứa thông tin về chuyển động học, giới hạn hành trình, tốc độ nạp tối thiểu và tối đa, điểm 0 của máy, màu hình học 3D ở một định dạng. Dữ liệu này có thể được đọc trong VERICUT trong vài giây. Đồ đạc 3DLive có thể được sử dụng để thể hiện chính xác thiết lập trong mô phỏng VERICUT. Các mô hình cố định đôi khi chứa các chuyển động dọc trục (ví dụ: mô hình vise mở / đóng). Ngoài ra, bạn có thể đọc dữ liệu về bộ lắp ráp công cụ 3DLive trong Trình quản lý công cụ VERICUT.