[Abaqus Tutorial] 3-Bar Truss

Trong tutorial này sẽ giới thiệu công năng của các loại file xuất hiện trong thư mục /Temp khi chạy một job ở phần mềm Abaqus.
Đồng thời chứa file *inp cần thiết để chạy một project kiểm tra ứng suất dư xuất hiện ở model 3-bar truss.
Các bạn copy toàn bộ text vào notepad vào đặt đuôi file là abcxyz.inp. Sau đó làm theo hướng dẫn chạy file INP để chạy project.

Tải về: Tại đây


Bản xem trước: