• [Abaqus Tutorial] Hướng dẫn chạy file *.inp trong Abaqus

[Abaqus Tutorial] Hướng dẫn chạy file *.inp trong Abaqus


Thỉnh thoảng bạn lượn lờ trên các diễn đàn, hoặc có ai đó gửi cho bạn một file .INP chứ không phải là một file CAE như bình thường. Đừng vội bỏ qua, vì đây mới chính là file quan trọng nhất.
Lý do là vì ở phần mềm Abaqus có rất nhiều tính năng (tính chất vật liệu, contact, tính chất lưới phần tử,...) không thể xác định trực tiếp được ở giao diện của Abaqus/CAE mà chỉ có thể bổ sung, chỉnh sửa ở phần keywork hoặc trong file INP.
Nếu bạn dùng cách import để đưa file inp này thành một file cae thì sẽ mất đi những dòng code đã được chỉnh sửa, bổ sung. Và kết quả phân tích sẽ không nhận được như ý.
Vì vậy để chạy file INP bạn thực hiện theo cách sau:


Nếu file INP nằm trong thư mục /TEMP của Abaqus
1. Chạy chương trình Abaqus Command: Start -> Programms -> Abaqus -> Abaqus Command 
2. Gõ: abaqus job=tên_file_không_có_chữ_.inp
Ví dụ: abaqus job = pro100share


Nếu file INP không nằm trong thư mục /TEMP của Abaqus
 1. Chạy chương trình Abaqus Command: Start -> Programms -> Abaqus -> Abaqus Command
2. Gõ: abaqus job=đường_dẫn_thư_mục_và_tên_file_không_có_.inp

Ví dụ: abaqus job = c:\temp\pro100share

Lúc này chương trình sẽ tự động chạy ngầm, các file kết quả sẽ tự được tạo ra trong thư mục /Temp. Các bạn có thể xem kết quả từ file ODB bằng chương trình Abaqus Viewer (Start -> Programms -> Abaqus -> Abaqus Viewer).