Tài liệu vẽ kỹ thuật cơ khí của Honda

Bản vẽ kỹ thuật là một phương tiện thông tin kỹ thuật nó là công cụ chủ yếu để diễn tả ý đồ của người vẽ. Ngày nay bản vẽ kỹ thuật được dùng rộng rãi trong tất cả mọi hoạt động sản xuất và đời sống.
Các bản vẽ kỹ thuật được thể hiện bằng các phương pháp khoa học chính xác theo nhưng quy tắc thống nhất.

Trong bài này mình giới thiệu bộ giáo trình Hướng dẫn vẽ kỹ thuật cơ khí gồm 2 tập. Tập 1 gồm những khái niệm cơ bản về bản vẽ, khung bản vẽ hình chiếu,... Tập 2 gồm các quy ước về ren, thước đo, vật liệu,...

Link tải về: Tập 1 | Tập 2

Bản xem trước: