Khóa học AutoCAD

Showing posts with label Khóa học AutoCAD. Show all posts
Showing posts with label Khóa học AutoCAD. Show all posts

Chia sẻ khóa học AutoCAD 2015 cơ bản (Reup)

Chia sẻ khóa học AutoCAD 2015 cơ bản (Reup) Hôm nay mình chia sẻ khóa học Autodesk AutoCAD 2015 cơ bản được bán trên trang ANABIM với giá 600k. Các bài học bao gồm: giới thiệu...

Chia sẻ khóa học Autodesk Autocad 2015 2D

Chia sẻ khóa học Autodesk Autocad 2015 2D Mình xin chia sẻ đến các bạn khóa học Hướng dẫn Autodesk Autocad 2015 2D của tác giả huytraining.com nguồn do mình sưu tầm được. ...

Chia sẻ khóa học Thành thạo AutoCAD 3D bằng tiếng Việt

Chia sẻ khóa học Thành thạo AutoCAD 3D bằng tiếng Việt Mình xin chia sẻ đến các bạn khóa học Thành thạo Autocad 3D bán trên Edumall với giá 600k do mình sưu tầm được.  Học xong khóa học, b...

Chia sẻ khóa học AutoCAD 2015 cơ bản

Chia sẻ khóa học AutoCAD 2015 cơ bản  Hôm nay mình chia sẻ khóa học Autodesk AutoCAD 2015 cơ bản được bán trên trang ANABIM với giá 600k. Các bài học bao gồm: giới thiệu g...

Khóa học kĩ năng AutoCAD 3S+

Khóa học kĩ năng AutoCAD 3S+ Hôm nay mình chia sẻ đến các bạn khóa học kĩ năng 3S+ (Autocad, Word, Excel) của tác giả Nguyễn Phúc Trường . Ở đây chủ yếu mình giới ...

Chia sẻ khóa học Autodesk Autocad 2015 2D

Chia sẻ khóa học Autodesk Autocad 2015 2D Mình xin chia sẻ đến các bạn khóa học Hướng dẫn Autodesk Autocad 2015 2D của tác giả huytraining.com nguồn do mình sưu tầm được. Nộ...

AutoCAD Mechanical Essential Training

AutoCAD Mechanical Essential Training Khóa học: AutoCAD Mechanical Essential Training (Lynda) Thời lượng: 7h57p Nội dung khóa học:

Autocad Electrical Essential Training Updated Tutorial

Autocad Electrical Essential Training Updated Tutorial Khóa học: Autocad Electrical Essential Training Updated Tutorial (Lynda) Thời lượng: 7h57p Nội dung khóa học:

Autocad Annotation Scaling In Drawings Tutorial

Autocad Annotation Scaling In Drawings Tutorial Khóa học: Autocad Annotation Scaling In Drawings Tutorial (Lynda) Nội dung khóa học:

Khóa học AutoCAD 2018 Essential Training Tutorial

Khóa học AutoCAD 2018 Essential Training Tutorial Khóa học: AutoCAD 2018 Essential Training Tutorial (Lynda) Nội dung khóa học: