MasterCAM For SolidWordks 2017

MasterCAM For SolidWordks 2017

Để thực hiện xử lý 2D, Mastercam cho SolidWorks có một tính năng mạnh mẽ cho Thiết kế xử lý tự động dựa trên sự công nhận các yếu tố hình học (Gia công dựa trên tính năng - FBM). Bằng cách phân tích một phần cho sự hiện diện của các yếu tố hình học cụ thể (bề mặt, kích thước, vị trí của lỗ, v.v.), hàm FBM sẽ tự động tạo ra một chiến lược hiệu quả để xử lý các yếu tố.
Trong bài viết này, Pro100Share xin chia sẻ đến các bạn link tải đầy đủ của phần mềm MasterCAM For SolidWordks 2017.

THÔNG TIN CHUNG:

Đặc điểm phần mềm:

  • Tên phần mềm: MasterCAM For SolidWordks 2017
  • Năm xuất bản: 2016
  • Tên phần mềm: 2017 Build 19.0.8210.10
  • Dung lượng: 956 MB

Yêu cầu hệ thống:

  • SolidWorks 2010-2015 được cài đặt sẵn dưới Win7 / Win8. Kiếm được 32 bit, Win XP / Vista 64 bit KHÔNG ĐƯỢC HPORT TRỢ !!
  • Bộ xử lý: 1,5 GHz (tối thiểu) Bộ xử lý tương thích Intel 32 bit; Bộ xử lý tương thích Intel 64 bit được hỗ trợ.

LINK TẢI:


Mật khẩu giải nén nếu có: pro100share hoặc pro100share.win