Easy Fill Advanced v1_20171216 Win64 For NX 12

Easy Fill Advanced v1_20171216 Win64 For NX 12

MoldWizard EasyFill Advanced cho mô-đun NX12.0 để mô hình hóa phun nhựa trong NX 12.0 với các tính năng nâng cao
Trong bài viết này, Pro100Share xin chia sẻ đến các bạn link tải đầy đủ của phần mềm Easy Fill Advanced v1_20171216 Win64 For NX 12.

THÔNG TIN CHUNG:

Đặc điểm phần mềm:

  • Tên phần mềm: Easy Fill Advanced v1_20171216 Win64 For NX 12
  • Năm xuất bản: 2017
  • Tên phần mềm: v1 20171216 for NX 12.0 Win64
  • Dung lượng: 158 MB

Yêu cầu hệ thống:

Đã cài đặt sẵn NX 12.0 Win64 với mô-đun MOLDWIZARD được cài đặt và thuốc từ SSQ

LINK TẢI:


Mật khẩu giải nén nếu có: pro100share hoặc pro100share.win