Cimco Edit 8

Cimco Edit 8

CIMCO Edit cung cấp đầy đủ bộ các công cụ chỉnh sửa cơ bản cần thiết để làm việc với chương trình gia công. Cụ thể giúp chỉnh sửa chương trình nhanh hơn và dễ dàng hơn. Bộ định tuyến phay 3D và bộ định tuyến tiện 2D cho phép theo dõi đồ họa đường chạy dao và hiển thị chuyển động của công cụ.
Trong bài viết này, Pro100Share xin chia sẻ đến các bạn link tải đầy đủ của phần mềm Cimco Edit 8.

THÔNG TIN CHUNG:

Đặc điểm phần mềm:

  • Tên phần mềm: Cimco Edit 8
  • Năm xuất bản: Thu Dec 01 2016 00:00:00 GMT+0700 (Indochina Time)
  • Tên phần mềm: 8.0.25
  • Dung lượng: 248 MB

Yêu cầu hệ thống:

  • Windows 7 (и выше?).
  • 1.5GHz Intel или AMD процессор.
  • 1 GB RAM.
  • Open GL совместимая видеокарта для опции Прорисовки траекторий в CIMCO Edit.
  • Монитор с минимальным разрешением 800 x 600 пикселей.

LINK TẢI:


Mật khẩu giải nén nếu có: pro100share hoặc pro100share.win