Giáo Trình Cơ Khí Đại Cương

Mô hình phần tử hữu hạn cơ cấu trục khuỷu thanh truyền động cơ

Giáo Trình Cơ Khí Đại Cương, Nhiều Tác Giả, PDF, 124 trang, 934 KB


XEM VÀ TẢI VỀ:

[linkxem]https://drive.google.com/file/d/1zHHmXU6Rf6W2Ms11mMmv1nZ_9cJCSCW3/preview[/linkxem][linktai]https://drive.google.com/file/d/1zHHmXU6Rf6W2Ms11mMmv1nZ_9cJCSCW3/view[/linktai]