• Dạy Nghề Sửa Chữa Tủ Lạnh Và Máy Điều Hòa Dân Dụng

Dạy Nghề Sửa Chữa Tủ Lạnh Và Máy Điều Hòa Dân Dụng

Mô hình phần tử hữu hạn cơ cấu trục khuỷu thanh truyền động cơ

Dạy Nghề Sửa Chữa Tủ Lạnh Và Máy Điều Hòa Dân Dụng, Nguyễn Đức Lợi, PDF, 301 trang, 69 MB


XEM VÀ TẢI VỀ:

[linkxem]https://drive.google.com/file/d/1zaxmly_GwF7teIHEcwraCSFj4KkBl0Ct/preview[/linkxem][linktai]https://drive.google.com/file/d/1zaxmly_GwF7teIHEcwraCSFj4KkBl0Ct/view[/linktai]