Công nghệ hàn

Mô hình phần tử hữu hạn cơ cấu trục khuỷu thanh truyền động cơ

Công nghệ hàn, Nhiều Tác Giả, PDF, 66 trang, 1 MB


XEM VÀ TẢI VỀ:

[linkxem]https://drive.google.com/file/d/1yNKgF3QWsIJWPITepWE4Cjq3uBojh9I9/preview[/linkxem][linktai]https://drive.google.com/file/d/1yNKgF3QWsIJWPITepWE4Cjq3uBojh9I9/view[/linktai]