Sổ tay công nghệ chế tạo máy 1

Mô hình phần tử hữu hạn cơ cấu trục khuỷu thanh truyền động cơ

Sổ tay công nghệ chế tạo máy 1, Lưu Đức Bình, PDF, 197 trang, 19 MB


XEM VÀ TẢI VỀ:

[linkxem]https://drive.google.com/file/d/1x1A20M77VaX0HK34lmgUV0ihePqIdvH7/preview[/linkxem][linktai]https://drive.google.com/file/d/1x1A20M77VaX0HK34lmgUV0ihePqIdvH7/view[/linktai]