Nghề sửa chữa xe máy

Mô hình phần tử hữu hạn cơ cấu trục khuỷu thanh truyền động cơ

Nghề sửa chữa xe máy, Phạm Đình Vượng, PDF, trang, 49 MB


XEM VÀ TẢI VỀ:

[linkxem]https://drive.google.com/file/d/1XSh-R-yhK8nejhbVA-CqVpGRNnpjcTzq/preview[/linkxem][linktai]https://drive.google.com/file/d/1XSh-R-yhK8nejhbVA-CqVpGRNnpjcTzq/view[/linktai]