Máy CNC và Robot công nghiệp

Mô hình phần tử hữu hạn cơ cấu trục khuỷu thanh truyền động cơ

Máy CNC và Robot công nghiệp, Nhiều Tác Giả, PDF, 4 trang, 4 MB


XEM VÀ TẢI VỀ:

[linkxem]https://drive.google.com/file/d/1xKMClyGLTvB56n4haRaziKY5q3rVX_cY/preview[/linkxem][linktai]https://drive.google.com/file/d/1xKMClyGLTvB56n4haRaziKY5q3rVX_cY/view[/linktai]