• Lập trình thiết kế với AutoLISP và VisuaLISP

Lập trình thiết kế với AutoLISP và VisuaLISP

Mô hình phần tử hữu hạn cơ cấu trục khuỷu thanh truyền động cơ

Lập trình thiết kế với AutoLISP và VisuaLISP, Nguyễn Hữu Lộc, PDF, 156 trang, 8 MB


XEM VÀ TẢI VỀ:

[linkxem]https://drive.google.com/file/d/1yHjVJbVmD_NU5yvzWBlepJ5IQjCJ9A-2/preview[/linkxem][linktai]https://drive.google.com/file/d/1yHjVJbVmD_NU5yvzWBlepJ5IQjCJ9A-2/view[/linktai]