Kỹ thuật dò đường

Mô hình phần tử hữu hạn cơ cấu trục khuỷu thanh truyền động cơ

Kỹ thuật dò đường, Nhiều Tác Giả, PDF, 714 trang, 133 KB


XEM VÀ TẢI VỀ:

[linkxem]https://drive.google.com/file/d/1XO-Gkx41U3NJk63AdfoWPSmGKdXUebDC/preview[/linkxem][linktai]https://drive.google.com/file/d/1XO-Gkx41U3NJk63AdfoWPSmGKdXUebDC/view[/linktai]