• Hệ Thống Điều Khiển Số Cho Máy Công Cụ

Hệ Thống Điều Khiển Số Cho Máy Công Cụ

Mô hình phần tử hữu hạn cơ cấu trục khuỷu thanh truyền động cơ

Hệ Thống Điều Khiển Số Cho Máy Công Cụ, Tạ Duy Liêm, PDF, 213 trang, 10 MB


XEM VÀ TẢI VỀ:

[linkxem]https://drive.google.com/file/d/1tEVWAvGVCoRfwlI0grS6_8UYmflTUv1S/preview[/linkxem][linktai]https://drive.google.com/file/d/1tEVWAvGVCoRfwlI0grS6_8UYmflTUv1S/view[/linktai]