Giáo Trình Vật Liệu Kỹ Thuật

Mô hình phần tử hữu hạn cơ cấu trục khuỷu thanh truyền động cơ

Giáo Trình Vật Liệu Kỹ Thuật, Nhiều Tác Giả, PDF, 195 trang, 14 MB


XEM VÀ TẢI VỀ:

[linkxem]https://drive.google.com/file/d/1Yc6z0Vv4GYlVjGNkbZMNFO4Ofv1SYwX7/preview[/linkxem][linktai]https://drive.google.com/file/d/1Yc6z0Vv4GYlVjGNkbZMNFO4Ofv1SYwX7/view[/linktai]