• Giáo trình tuốc bin nhiệt điện 1 Quá trình nhiệt

Giáo trình tuốc bin nhiệt điện 1 Quá trình nhiệt

Mô hình phần tử hữu hạn cơ cấu trục khuỷu thanh truyền động cơ

Giáo trình tuốc bin nhiệt điện 1 Quá trình nhiệt, Phan Quang Xưng, PDF, 207 trang, 2 MB


XEM VÀ TẢI VỀ:

[linkxem]https://drive.google.com/file/d/1w--vGS0iliwriTYMzUn9PIJ2TekOZdib/preview[/linkxem][linktai]https://drive.google.com/file/d/1w--vGS0iliwriTYMzUn9PIJ2TekOZdib/view[/linktai]