Giáo trình an toàn lao động

Mô hình phần tử hữu hạn cơ cấu trục khuỷu thanh truyền động cơ

Giáo trình an toàn lao động, Lưu Đức Hòa, PDF, 170 trang, 562 KB


XEM VÀ TẢI VỀ:

[linkxem]https://drive.google.com/file/d/1SsrvAIaq5WZk4b-JSf-WchyOhlKf2M7B/preview[/linkxem][linktai]https://drive.google.com/file/d/1SsrvAIaq5WZk4b-JSf-WchyOhlKf2M7B/view[/linktai]