Giáo trình thủy khí kỹ thuật ứng dụng

Mô hình phần tử hữu hạn cơ cấu trục khuỷu thanh truyền động cơ

Giáo trình thủy khí kỹ thuật ứng dụng, Huỳnh Văn Hoàng, PDF, 127 trang, 977 KB


XEM VÀ TẢI VỀ:

[linkxem]https://drive.google.com/file/d/1yeLcA8uqQPbdWBkBo4B02JW_02e5QVP2/preview[/linkxem][linktai]https://drive.google.com/file/d/1yeLcA8uqQPbdWBkBo4B02JW_02e5QVP2/view[/linktai]