Giáo trình đọng lực máy trục

Mô hình phần tử hữu hạn cơ cấu trục khuỷu thanh truyền động cơ

Giáo trình đọng lực máy trục, Trần Văn Chiến, PDF, 188 trang, 9 MB


XEM VÀ TẢI VỀ:

[linkxem]https://drive.google.com/file/d/1YkcplnBajgacm1drVG_2c9ZGTVgnwN0v/preview[/linkxem][linktai]https://drive.google.com/file/d/1YkcplnBajgacm1drVG_2c9ZGTVgnwN0v/view[/linktai]