Giáo Trình Động Cơ Đốt Trong

Mô hình phần tử hữu hạn cơ cấu trục khuỷu thanh truyền động cơ

Giáo Trình Động Cơ Đốt Trong, PGS.TS. Phan Hòa, PDF, 159 trang, 55 MB


XEM VÀ TẢI VỀ:

[linkxem]https://drive.google.com/file/d/1udA8LiGWYvynLKaxfBnofi8x6X_Nz4lD/preview[/linkxem][linktai]https://drive.google.com/file/d/1udA8LiGWYvynLKaxfBnofi8x6X_Nz4lD/view[/linktai]