Giáo Trình Nguyên Lý Động Cơ Đốt Trong

Mô hình phần tử hữu hạn cơ cấu trục khuỷu thanh truyền động cơ

Giáo Trình Nguyên Lý Động Cơ Đốt Trong, Đặng Tiến Hòa, PDF, 186 trang, 3 MB


XEM VÀ TẢI VỀ:

[linkxem]https://drive.google.com/file/d/1xQfmW1e-OTkyb0S7hatSRvJ6CtbceiTt/preview[/linkxem][linktai]https://drive.google.com/file/d/1xQfmW1e-OTkyb0S7hatSRvJ6CtbceiTt/view[/linktai]