Giáo Trình Ma Sát Mòn Bôi Trơn Tribology

Mô hình phần tử hữu hạn cơ cấu trục khuỷu thanh truyền động cơ

Giáo Trình Ma Sát Mòn Bôi Trơn Tribology, Pgs.Ts.Nguyễn Doãn Ý, PDF, 317 trang, 12 MB


XEM VÀ TẢI VỀ:

[linkxem]https://drive.google.com/file/d/1XA43f_evnX2eMU6ThlVnRlyepq9Q6S1s/preview[/linkxem][linktai]https://drive.google.com/file/d/1XA43f_evnX2eMU6ThlVnRlyepq9Q6S1s/view[/linktai]