Giáo trình công nghệ kim loại 3

Mô hình phần tử hữu hạn cơ cấu trục khuỷu thanh truyền động cơ

Giáo trình công nghệ kim loại 3, Ths.Lưu Đức Hoà, PDF, 133 trang, 1 MB


XEM VÀ TẢI VỀ:

[linkxem]https://drive.google.com/file/d/1u7XUIDqx1YzXvnTTt9zFZG6Jq7wMGb1u/preview[/linkxem][linktai]https://drive.google.com/file/d/1u7XUIDqx1YzXvnTTt9zFZG6Jq7wMGb1u/view[/linktai]