• Giáo Trình Công Nghệ Cán Và Thiết Kế Lỗ Hình Trục Cán 2

Giáo Trình Công Nghệ Cán Và Thiết Kế Lỗ Hình Trục Cán 2

Mô hình phần tử hữu hạn cơ cấu trục khuỷu thanh truyền động cơ

Giáo Trình Công Nghệ Cán Và Thiết Kế Lỗ Hình Trục Cán 2, Nhiều Tác Giả, PDF, 99 trang, 9 MB


XEM VÀ TẢI VỀ:

[linkxem]https://drive.google.com/file/d/1XbYHJAih-1vVlIV7WrTmX59q15xPuH9l/preview[/linkxem][linktai]https://drive.google.com/file/d/1XbYHJAih-1vVlIV7WrTmX59q15xPuH9l/view[/linktai]