Giáo Trình Bơm Quạt Máy Nén

Mô hình phần tử hữu hạn cơ cấu trục khuỷu thanh truyền động cơ

Giáo Trình Bơm Quạt Máy Nén, Ts. Lê Xuân Hòa & Ths. Nguyễn Thị Bích Ngọc, PDF, 218 trang, 6 MB


XEM VÀ TẢI VỀ:

[linkxem]https://drive.google.com/file/d/1whNRkOY1mGzIT3U0HqCnxvkG-MtjrUjK/preview[/linkxem][linktai]https://drive.google.com/file/d/1whNRkOY1mGzIT3U0HqCnxvkG-MtjrUjK/view[/linktai]