Công Nghệ Sửa Chữa Máy Công Cụ

Mô hình phần tử hữu hạn cơ cấu trục khuỷu thanh truyền động cơ

Công Nghệ Sửa Chữa Máy Công Cụ, Lê Văn Hiếu, PDF, 68 trang, 1 MB


XEM VÀ TẢI VỀ:

[linkxem]https://drive.google.com/file/d/1xXQkLxPpdAAWErreOHL_7YSwppXpqVJj/preview[/linkxem][linktai]https://drive.google.com/file/d/1xXQkLxPpdAAWErreOHL_7YSwppXpqVJj/view[/linktai]