Công Nghệ Lò Hơi Và Mạng Nhiệt

Mô hình phần tử hữu hạn cơ cấu trục khuỷu thanh truyền động cơ

Công Nghệ Lò Hơi Và Mạng Nhiệt, Pgs.Ts.Phạm Lê Dzần, PDF, 293 trang, 14 MB


XEM VÀ TẢI VỀ:

[linkxem]https://drive.google.com/file/d/1WasQfxrXOm8z5r-ZSJlutzVpJIqJS0aa/preview[/linkxem][linktai]https://drive.google.com/file/d/1WasQfxrXOm8z5r-ZSJlutzVpJIqJS0aa/view[/linktai]