Công Nghệ Gia Công Trên Máy CNC

Mô hình phần tử hữu hạn cơ cấu trục khuỷu thanh truyền động cơ

Công Nghệ Gia Công Trên Máy CNC, Châu Mạnh Lực, PDF, 136 trang, 2 MB


XEM VÀ TẢI VỀ:

[linkxem]https://drive.google.com/file/d/1YMtVesbQCuy73ABMnO39tcOGTf-Kd0Mb/preview[/linkxem][linktai]https://drive.google.com/file/d/1YMtVesbQCuy73ABMnO39tcOGTf-Kd0Mb/view[/linktai]