Công nghệ CNC

Mô hình phần tử hữu hạn cơ cấu trục khuỷu thanh truyền động cơ

Công nghệ CNC, Trần Văn Địch, PDF, 277 trang, 4 MB


XEM VÀ TẢI VỀ:

[linkxem]https://drive.google.com/file/d/1tCyNiZ2r8GAaswlcaJ3g6xVyOHON6GI-/preview[/linkxem][linktai]https://drive.google.com/file/d/1tCyNiZ2r8GAaswlcaJ3g6xVyOHON6GI-/view[/linktai]