Cơ sở tự động hóa trong ngành cơ khí

Mô hình phần tử hữu hạn cơ cấu trục khuỷu thanh truyền động cơ

Cơ sở tự động hóa trong ngành cơ khí, Nguyễn Phương, PDF, 301 trang, 11 MB


XEM VÀ TẢI VỀ:

[linkxem]https://drive.google.com/file/d/1tWifGEaert7csIiUCfP5zucbEiA_COm2/preview[/linkxem][linktai]https://drive.google.com/file/d/1tWifGEaert7csIiUCfP5zucbEiA_COm2/view[/linktai]